رایان ساز دژنوشت

رایان ساز دژنوشت

مدیران شرکت

دکتر علی اکبر صفی پور
علی اکبر صفی‌پور مدیر عامل
امیر محرابی نژاد
امیر محرابی نژاد رئیس هیئت مدیره
مصطفی صلاحی کجور عضو هیئت مدیره