رایان ساز دژنوشت

رایان ساز دژنوشت

پروژه دادگستری ایلام

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

ساماندهی، اسکن و ورود اطلاعات تعداد 46000 پرونده دادگستری استان ایلام.

موقعیت جغرافیایی طرح:

ایلام

 

پیمانکار:

شرکت رایان‌ساز دژنوشت

تاریخ اجرای طرح:

پاییز و زمستان سال 1402